OFERTA PRACY

INKASENT

PRACE INKASENCKIE – ODCZYTYWANIE WODOMIERZY

Opis stanowiska:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Buku poszukuje osoby do prac inkasenckich – odczytywanie wodomierzy na terenie miasta i gminy Buk.

Praca na podstawie umowy o pracę.

Składanie ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert na adres e-mail: lub w Punkcie Obsługi Klienta siedziby Spółki ( ul. Przemysłowa 10, 64-320 Buk).

AWARIA na sieci wodociągowej Buk

AWARIA w dniu 19.02.2021 w m. Buk

Przerwa w dostawie wody w dniu 10.02.2021r. (środa) dla m. Żegowo i Wysoczka

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Buku informuje mieszkańców Żegowa, Wysoczki, iż w związku z awarią na przyłączu wodociągowymnastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 10.02.2021r. (środa) w godzinach od 08.00 do 11.00.Obszar zamknięcia obejmuje:– miejscowość Żegowo, Wysoczka.

Po wznowieniu dostawy może nastąpić chwilowe przebarwienie wody.Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Awaria – sieć wodociągowa w Buku 08 luty 2021r.

W zawiązku z awarią na ul. Bukowej ( pęknięcie rury) nastąpi przerwa w dostawie wody w Buku do godziny 13.30.

01 luty 2021r. Przerwa w dostawie wody w m. Dakowy Suche.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Buku informuje mieszkańców Daków Suchych w związku z pracami na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 01.02.2021r. (poniedziałek) w godzinach od 09.00 do 14.00.Obszar zamknięcia obejmuje:– miejscowość Dakowy Suche ul. Szkolna, Jesionowa.

Po wznowieniu dostawy może nastąpić chwilowe przebarwienie wody.Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Inwentaryzacja na terenie Miasta i Gminy Buk

Szanowni Mieszkańcy Gminy Buk,

w związku z przeprowadzaną ewidencją-spisem dotyczącym:1. Zbiorników bezodpływowych2. Przydomowych oczyszczalni ścieków3. Nieruchomości podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej4. Źródeł ciepła

Prosimy o zapoznanie się z załączoną ankietą, która będzie wypełniana podczas inwentaryzacji przez Pracowników ZGK.

Do pobrania Ankieta (222 kB)

25.01.2021r. Przerwa w dostawie wody dla m. Wielka Wieś, Wysoczka, Żegowo, Wygoda, Otusz ( prace przy budowie drogi ul. Kwiatowa m. Wielka Wieś)

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Buku informuje mieszkańców Wielkiej Wsi, Wysoczki, Żegowa, Wygody, Otusza w związku z pracami przy budowie drogi na ulicy Kwiatowej w m. Wielka Wieś.

Nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 25.01.2021r. (poniedziałek) w godzinach od 07.30 do 14.00.Obszar zamknięcia obejmuje:– miejscowość Wielka Wieś ul. św. Rocha, Wrzosowa, Storczykowa, Kwiatowa, Fiołkowa, Azaliowa, Różana, Irysowa, Makowa, Liliowa, Kalinowa, Podgórna, Na Górce, Wiśniowy Sad, Słonecznikowa, Otuska, Makowa, Konwaliowa, ojca Ignacego Cieślaka, ks. Stanisława Nizińskiego, siostry Marii Dworniczak, ks. Infułata Teofila Ratajczaka.

– miejscowości Wysoczka, Żegowo, Wygoda, Otusz, Otusz- Huby.

Po wznowieniu dostawy może nastąpić chwilowe przebarwienie wody.Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

OFERTA NA MECHANICZNE ZAMIATANIE ULIC

Nazwa oferenta: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Buku

Siedziba oferenta: ul. Przemysłowa 10, 64-320 Buk

W ramach utrzymania czystości zapewniamy następujący zakres prac:

Oczyszczanie ulic –  usuwanie zalegającego na jezdni piasku oraz zanieczyszczeń przy krawężnikach

Oczyszczanie realizowane będzie przy użyciu sprzętu:

Ciągnik rolniczy Deutz Fahr 5120G wraz z zamiatarką Wasa 300+

rok produkcji 2020

Zamiatarka Wasa 300+ przeznaczona jest do niezawodnego czyszczenia utwardzonych dróg również przy dużych ilościach nieczystości. Oferuje maksymalną wydajność zamiatania i może być stosowana do usuwania nawet najtrudniejszych zabrudzeń. Duży zbiornik na materiał zmieciony o pojemności 3,0 m3 umożliwia obsługę dużych areałów i odcinków. Duża pojemność zbiorników pozwala na uzyskanie wydajności powierzchniowej do 48000 m2. Smukły dyszel maszyny z funkcją wychylenia pozwala na wyjątkową zwrotność. Maszyna posiada najwyższy poziom certyfikacji PM10/PM2,5.

W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

W celu uzyskania większej ilości informacji proszę o kontakt pod numerem telefonu 504 045 604

Inwentaryzacja na terenie miasta i gminy Buk

Burmistrz Miasta i Gminy Buk informuje, iż w związku z przystąpieniem do wykonania dokładnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła, od dnia 21 stycznia 2021 roku do dnia 26 lutego 2021 r. na terenie gminy Buk przeprowadzany będzie spis:1. Zbiorników bezodpływowych (szamba).2. Przydomowych oczyszczalni ścieków.3. Nieruchomości podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej.4. Źródeł ciepła.Inwentaryzację przeprowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego, podpisane przez Prezesa ZGK sp. z o.o.

Mieszkańców gminy Buk, właścicieli gospodarstw uprasza się o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom w/w inwentaryzacji.Do wypełnienia ankiety dotyczącej zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków będą potrzebne m.in.:1. Podstawowe informacje na temat instalacji.2. Informacje na temat nazwy firmy asenizacyjnej odbierającej nieczystości ciekłe.3. Informacje o dacie ostatniego wywozu nieczystości.

Do wypełnienia ankiety dotyczącej źródeł ciepła będą potrzebne:

1. Informacje z tabliczki znamionowej znajdującej się na źródle ciepła,2. Instrukcja obsługi źródła ciepła.

Podczas inwentaryzacji będzie przeprowadzana Ankieta.

Przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Wielkiej Wsi, Wysoczki, Żegowa, Wygody, Otusza

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Buku informuje mieszkańców Wielkiej Wsi, Wysoczki, Żegowa, Wygody, Otusza w związku z pracami przy budowie drogi na ulicy Kwiatowej i Storczykowej w m. Wielka Wieś.

Skip to content