INFORMACJA dot. m. Kalwy

W związku z budową odcinka sieci wodociągowej w m. Kalwy, ul. Leśna, dz. nr 104 nastąpi wstrzymanie przepływu wody w istniejącym wodociągu dn 125PE na czas wykonania włączenia nowo wybudowanej sieci wodociągowej dn 125PE. Prace włączeniowe zaplanowano na dzień 18.12.2021 r. (sobota) w godz. 9-12.
Wykonawcą prac jest firma:

Piotr Lima
PL-GAZ Piotr Lima

Do pobrania

Skip to content