Inwentaryzacja na terenie miasta i gminy Buk

Burmistrz Miasta i Gminy Buk informuje, iż w związku z przystąpieniem do wykonania dokładnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła, od dnia 21 stycznia 2021 roku do dnia 26 lutego 2021 r. na terenie gminy Buk przeprowadzany będzie spis:1. Zbiorników bezodpływowych (szamba).2. Przydomowych oczyszczalni ścieków.3. Nieruchomości podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej.4. Źródeł ciepła.Inwentaryzację przeprowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego, podpisane przez Prezesa ZGK sp. z o.o.

Mieszkańców gminy Buk, właścicieli gospodarstw uprasza się o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom w/w inwentaryzacji.Do wypełnienia ankiety dotyczącej zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków będą potrzebne m.in.:1. Podstawowe informacje na temat instalacji.2. Informacje na temat nazwy firmy asenizacyjnej odbierającej nieczystości ciekłe.3. Informacje o dacie ostatniego wywozu nieczystości.

Do wypełnienia ankiety dotyczącej źródeł ciepła będą potrzebne:

1. Informacje z tabliczki znamionowej znajdującej się na źródle ciepła,2. Instrukcja obsługi źródła ciepła.

Podczas inwentaryzacji będzie przeprowadzana Ankieta.

Przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Wielkiej Wsi, Wysoczki, Żegowa, Wygody, Otusza

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Buku informuje mieszkańców Wielkiej Wsi, Wysoczki, Żegowa, Wygody, Otusza w związku z pracami przy budowie drogi na ulicy Kwiatowej i Storczykowej w m. Wielka Wieś.

Przerwa w dostawie wody

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Buku informuje mieszkańców Niepruszewa, Kalw, Cieśl. Wzwiązku z pracami na SUW-ie w Kalwach nastąpi przerwa w dostawie wody 11.01.2021r. w poniedziałek od 10.00 do 13.00.

Planowe wyłączenie wody w Niepruszewie

Planowe wyłączenie wody. W dniu 04.01.2021 r. m. Niepruszewo ul. Starowiejska, Kwiatowa, Szkolna. Przewidywane wyłączenie w godzinach od 9 do 13.

PSZOK w 2021 roku

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. uprzejmie informuje o zmianie dni i godzin funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK-u mieszczącego się w Buku przy ulicy Przemysłowej 10.

Ogłoszenie dla mieszkańców Niepruszewa i Cieśli

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Buku informuje mieszkańców Niepruszewa, Cieśli w związku z pracami na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody 22.12.2020r. (wtorek) w godzinach od 07.30 do 14.00.

Życzenia Świąteczne

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia Zarząd Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., składa wszystkim mieszkańcom i kontrahentom najserdeczniejsze życzenia.

Skip to content