Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10 64-320 Buk

+48 61 8140 171

KRS: 0000444980

NIP: 7773229576

REGON: 302305533

Prezes Zarządu
Tomasz Stawicki
tel. 61 8359492

Dział Księgowości

Główna Księgowa - Prokurent
mgr inż. Katarzyna Krauze
tel. 61 8359491
Specjalista ds. księgowości
Joanna Ludwikowska
tel. 61 8359490
Specjalista ds. windykacji i księgowości
Małgorzata Solecka
tel. 61 8359496

Sekretariat - Kadry

Specjalista do spraw kadr i płac - Prokurent
mgr Ewelina Szczęśniak-Borowska
tel. 61 8359492 tel. 61 8140171

Dział gospodarki wodnej

Kierownik działu ds. Gospodarki Wodno - Ściekowej
mgr inż. Jakub Piętka
tel. 61 8359497
Z-ca Kierownika działu Gospodarki Wodno - Ściekowej
mgr inż. Tomasz Słupiński
tel. 61 8359498
Specjalista ds. Gosp. Wodno-Ściekowej
mgr Alina Białecka
tel. 61 8359497

Dział usług

Kierownik Działu Usług
mgr inż. Urszula Tułacz - Kotlińska
tel. 61 8359499
Z-ca Kierownika Działu Usług
mgr inż. Cezary Napierała
tel. 61 8359495  

Dział gospodarki odpadami

Specjalista ds. Gospodarki Odpadami
mgr inż. Piotr Targosz
tel. 61 8359499

Punkt obsługi klienta/magazyn/kasa

Specjalista ds. obsługi klienta/magazynier
Justyna Wiórek
tel. 61 8359489