Zakres działalności

  • Odbiór i oczyszczanie ścieków od mieszkańców Miasta i Gminy Buk
  • Eksploatacja i konserwacja sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków,
  • Eksploatacja trzech oczyszczalni ścieków, znajdujących się w miejscowości Wielka Wieś, Niepruszewo oraz Dobra.
  • Świadczenie usług w zakresie napraw na sieciach i przyłączach kanalizacyjnych
  • Świadczenie usług w zakresie wykonawstwa przyłączy kanalizacyjnych
  • Świadczenie usług w zakresie udrażniania przyłączy kanalizacyjnych

Cennik

Kontakt

Zgłaszanie awarii

  • w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00 tel. 61 83 59 498 lub 61 835 94 97
  • w dni robocze po godzinie 15:00 oraz w dni wolne od pracy tel. 502291463