Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Wszelkie informacje związane z odbiorem odpadów będą na bieżąco zamieszczane na stronie Urzędu Miasta i Gminy Buk w dziale: Strefa Mieszkańca/Urząd Miasta i Gminy Buk/Selekt – Centrum Zagospodarowania odpadów.

Z dniem 1 stycznia 2022 roku Miasto i Gmina Buk staje się członkiem Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z siedzibą w Czempiniu

(adres strony: www.selekt.czempin.pl), który przejmie obowiązki miasta i gminy z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Systemem odbioru odpadów komunalnych organizowanym przez Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” objęte są nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (np. domki letniskowe).

 

PSZOK służy tylko mieszkańcom nieruchomości zamieszkałych i domków letniskowych.

Godziny otwarcia:
wtorek 7:00-17:00
piątek 7:00-17:00
sobota 8:00-14:00

Lokalizacja PSZOK

ul. Przemysłowa 10, 64-320 Buk

Godziny otwarcia PSZOK:

  • od 7.00 do 17.00. – wtorki
  • od 7.00 do 17.00. - piątki
  • od 8.00 do 14.00 – soboty
  • w dni ustawowo wolne od pracy PSZOK będzie nieczynny.

Dane kontaktowe:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10, 64-320 Buk
tel. 61 8359 489 – Punkt obsługi klienta

Do pobrania