Zamknięcie wody – 19.12.2023 Niepruszewo

Informujemy mieszkańców o planowanym zamknięciu wody w dniu  19.12.2023 r. (wtorek) w godzinach od 09:00 do 13:00.

Obszar zamknięcia obejmuje:

– ul. Polną, Nad Wierzbami, okolice działki o nr ewid.  71, 72/4 (ślepa uliczka naprzeciwko ul. Polnej) w m. Niepruszewo.

Po wznowieniu dostawy wody może nastąpić chwilowe przebarwienie wody.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.”

Wyłączenie wody: Dobieżyn, Dobieżyn-Michalin, Józefowo oraz Huby Szewskie.

Informujemy Mieszkańców o planowanym zamknięciu wody w dniu  05.12.2023 r. (wtorek) w godzinach od 08:30 do 9:30.

Obszar zamknięcia obejmuje:

– całą miejscowość Dobieżyn, Dobieżyn-Michalin, Józefowo oraz Huby Szewskie.

Po wznowieniu dostawy wody może nastąpić chwilowe przebarwienie wody.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.”

Zamknięcie wody – Dobieżyn

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Buku informuje, iż w związku z koniecznymi pracami przy przepięciach do nowej sieci wodociągowej ul. Topolowa, oraz odcięcia stare sieci,

nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 27.11.2023r. (poniedziałek) w godzinach od 9.00 do 13.00.

Obszar zamknięcia obejmuje:

– mieszkańców Dobieżyna ul. Topolowa, Wodna, Podgórna.

Po wznowieniu dostawy wody, może nastąpić chwilowe przebarwienie wody

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

TARYFA 2023

Szanowni Państwo,

Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu, nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Buku dla Miasta i Gminy Buk. Taryfa wejdzie w życie z dniem 23 listopada 2023 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat.

Czyszczenie sieci wodociągowej Kalwy – Niepruszewo

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Buku informuje że w związku z planowanym czyszczeniem sieci wodociągowej w nocy z 13 /14 ( poniedziałek/ wtorek) listopada br. w godzinach 22:00 do 5:00 nastąpi obniżenie ciśnienia wody lub jej brak na wyższych kondygnacjach na terenie m. Kalwy, Niepruszewa, strefy przemysłowej, Otusza, Wygody, Żegowa.

Za zaistniałą sytuacje serdecznie przepraszamy.

Wyłączenie wody – AG w Niepruszewie

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Buku informuje w związku z pracami przy włączeniu nowego odbiorcy na ul. Brzozowej w strefie Przemysłowej w m. Niepruszewo,

nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 25.10.23r. (środa) w godzinach od 13.00 do 15.00.

Obszar zamknięcia obejmuje:

– strefa przemysłowa Niepruszewo ul.Brzozowa

Po wznowieniu dostawy wody, może nastąpić chwilowe przebarwienie wody.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ – UL. TOPOLOWA I UL. WODNA

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Buku informuje mieszkańców Dobieżyna ul. Topolowej, Wodnej iż od 05.10.23r zaczęły się prace związane z wymianą sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody do posesji. 

W związku z powyższym wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym, wraz z dotarciem do posesji.

Prace mogą potrwać przez około 2 tygodnie. 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Skip to content