Zakończone inwestycje

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Buku informuje mieszkańców gminy Buk, iż zostały zakończone inwestycje:

1. Budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Smugi, Słoneczna, Ogrodowa, Boczna, Nowa w m. Buk, Wielka Wieś;

2. Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej, Zakładowej w m. Buk, Wielka Wieś;

3. Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Bukowa, Dębowa m. Niepruszewo.

W związku z powyższym można już składać wnioski o przyłączenie do sieci w załączniku przesyłamy wzory do uzupełnienia:

– wniosek o wydanie warunków technicznych na podłączenie do kanalizacji sanitarnej;

– oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości.

Skip to content