WYMIANA WODOMIERZY

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Buku informuje mieszkańców gminy Buk, że prowadzone są prace związane z wymianą wodomierzy.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o udostępnienie pomieszczeń, w których jest zainstalowany wodomierz w celu jego wymiany przez pracowników Zakładu.

Przypominamy,  że koszty nabycia zainstalowania i utrzymania wodomierzy głównych ponosi przedsiębiorstwo wodno – kanalizacyjne. Natomiast legalizacja wodomierzy głównych, jak i tych dodatkowych jest ważna 5 lat.

Mieszkaniec zainteresowany dalszym rozliczaniem zużycia wody bezpowrotnie zużytej jest zobowiązany do przeprowadzenia legalizacji lub wymiany wodomierza dodatkowego (podlicznika), na własny koszt, który również można zakupić w Spółce.

Więcej informacji pod numer telefonu 61 835 94 97.

Skip to content