TARYFA 2023

Szanowni Państwo,

Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu, nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Buku dla Miasta i Gminy Buk. Taryfa wejdzie w życie z dniem 23 listopada 2023 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat.

Skip to content