OGŁOSZENIE ! Woda bezpowrotnie zużyta

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Buku zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Buk
o podawanie wody bezpowrotnie zużytej (podlicznika) telefonicznie lub e-mail.

W przypadku nie podania wody bezpowrotnie zużytej (podlicznik) zostanie rozliczona w kolejnych miesiącach.

Dotyczy mieszkańców Dobieżyna, Otusz- Józefowo, mieszkańców miejscowości Buk, Wielka Wieś
ul. Basztowa, Browarna, ks. Infułata T. Ratajczaka, ks. St. Nizińskiego, Na Górce, ojca Ig. Cieślaka, os. Wiśniowy Sad, Otuska, plac St. Reszki, Podgórna, Rzemieślnicza, siostry M. Dworniczak, Sportowa, Szkolna, św. Rocha- do pierwszego dnia każdego miesiąca.

Pozostali mieszkańcy gminy Buk podają stan podlicznika do piątego dnia każdego miesiąca.

telefon: 61 835 94 97, e-mail:

Skip to content