OFERTA PRACY – Specjalista ds. technicznych

OFERTA PRACY

SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH
Działu Gospodarki wodno- ściekowej

ZGK Sp. z o. o. w Buku

Opis stanowiska:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Buku poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Specjalista ds. technicznych

Do zadań na w/w stanowisku należeć będzie:

1. Nadzorowanie prawidłową gospodarką wodną i ściekową w zakresie eksploatacji, konserwacji
 i remontu oraz rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej a także oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody.

2. Nadzorowanie właściwego funkcjonowania stacji uzdatniania  wody, sieci wodociągowych oraz oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami.

3. Zabezpieczenie dostaw niezbędnych materiałów i środków eksploatacyjnych potrzebnych do technologii uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków.

4. Planowanie i organizowanie prac dla ekipy wodociągowo –kanalizacyjnej

5. Organizowanie napraw bieżących związanych z awariami urządzeń.

6. Uzgadnianie dokumentacji technicznych.

7. Utrzymywanie w należytym stanie technicznym urządzeń w obiektach.

8. Prowadzenie niezbędnych dokumentów związanych z nadzorem zewnętrznym  – Urzędem Dozoru Technicznego, Sanepidu, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Urzędu Miar, Nadzoru Budowlanego, Konserwatorem Zabytków, UMiG Buk oraz dostawcami energii, gazu
i telekomunikacyjnych.

9. Wydawanie zapewnień dostaw wody i odbioru ścieków.

10. Wydawanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

11. Sporządzanie sprawozdań dotyczących gospodarki wodnej i ściekowej.

12. Odbiór techniczny przyłączy wodnych i kanalizacyjnych.

13. Sporządzanie dokumentacji czasu pracy dla pracowników.

14. Kontrolowanie, nadzór nad zdalnym odczytem wodomierzy.

Wymagania wobec kandydatów:

  1. Wykształcenie:

– wyższe techniczne lub średnie o kierunku inżynieria środowiska, ochrona środowiska, instalacje sanitarne lub pokrewnym ( budownictwo).

2. Doświadczenie zawodowe –mile widziane.

3. Wymagana znajomość ustaw: o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, prawo wodne, prawo budowlane, prawo ochrony środowiska.

4. Wymagana umiejętność „czytania” dokumentacji technicznej w zakresie gospodarki wodnej i  ściekowej.

5. Wymagana znajomość sporządzania i weryfikowania kosztorysów.

6. Wymagane posiadanie prawa jazdy kat. B

Oczekiwania:

1. Samodzielność na stanowisku pracy, sumienność i dyspozycyjność.

2. Odpowiedzialność i zaangażowanie w powierzone zadania.

3. Umiejętność wykorzystania nabytej wiedzy specjalistycznej, dobra organizacja pracy.

Zapewniamy:

– stabilne warunki zatrudnienia

– umowa o pracę

– niezbędne szkolenia.

Rekrutacja:

I etap rekrutacji: składanie ofert, weryfikacja,

II etap rekrutacji: rozmowa z wybranymi kandydatami.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo unieważnienia rekrutacji bez podania przyczyny.

Zatrudnienie – na umowę o pracę na okres próbny ( 3 miesiące). Po okresie próbnym – możliwość zatrudnienia na czas określony, a w dalszej perspektywie na czas nieokreślony.

Składanie ofert:

Pisemne oferty należy składać w Sekretariacie Spółki ( ul. Przemysłowa 10) do dnia 31 października 2022 roku.

Kontakt:

tel.618359492

e-mail:  

Skip to content