OFERTA PRACY – Kierownik działu gospodarki ściekowej

Obowiązki:

·  ·  Nadzór nad eksploatacją oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej tj. utrzymywanie powierzonych urządzeń, obiektów i pojazdów w stałej sprawności technicznej i technologicznej.

·  ·  Przestrzeganie prawidłowej eksploatacji, konserwacji, remontów maszyn, urządzeń, obiektów i sprzętu, organizacja i nadzór nad usuwaniem awarii kanalizacyjnych.

·  ·  Nadzór i organizowanie pracy pracownikom oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej.

·  ·  Przygotowywanie planów modernizacji i konserwacji obiektów, sieci i urządzeń kanalizacyjnych.

·  ·  Terminowe sporządzanie wszelkich wymaganych prawem sprawozdań do organizacji administracji państwowej i samorządowej w zakresie prowadzonej działalności (np. wyniki badań, OS-5, KPOŚK itd.)

·  ·  Przestrzeganie i prowadzenie nałożonych poprzez decyzje organów państwowych wymogów dotyczących prowadzonej działalności.

·  ·  Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Spółki oraz z podmiotami zewnętrznymi w celach realizacji zadań.

  • Udział w odbiorach budowanych na terenie działalności Spółki sieci oraz przyłączy kanalizacyjnych.
  • Prowadzenie gospodarki osadowej, umiejętność poruszania się w BDO

Nasze wymagania:

·  wykształcenie wyższe techniczne (preferowane w kierunku inżynieria sanitarna lub pokrewne)

·  ·  mile widziany staż pracy min. 2 lata w branży wod.-kan. na stanowisku kierującym ludźmi,

·  ·  umiejętność kierowania zespołem pracowników oraz pracy w zespole,

·  ·  znajomość ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odbiorze ścieków,

·  ·  dobra organizacja pracy, systematyczność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, odporność na stres i presję czasu,

·  ·  zdolności analityczne, umiejętność rozwiązywania problemów

·  ·  prawo jazdy kat. B

·  Umiejętność obsługi komputera w szczególności Pakiet Office

  • ·  Znajomość kosztorysowania w programie Kobra.

To oferujemy:

·  stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę

·  szkolenia, kursy

·  dofinansowanie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych związanej z działalnością Spółki

·  ubezpieczenie grupowe

CV – wysyłka na adres , tel. 61 8359492

Kontakt z wybranymi kandydatami nastąpi drogą e-mail z zaproszeniem na rozmowę.

Skip to content