Koronawirus

Informacja prasowa

Poznań, 28.04.2020

GOAP doradza, jak postępować z odpadami komunalnymi podczas pandemii

Co zrobić z odpadami, które pojawiają się w gospodarstwie domowym w związku z panującą epidemią koronawirusa? Rękawiczki, maseczki, chusteczki do dezynfekcji – jak je segregować, aby postępować właściwie? GOAP stworzył poradnik skierowany do mieszkańców, opisujący
6 podstawowych zasad właściwego postępowania z odpadami w czasie pandemii. 

Poradnik opracowany przez GOAP w jasny i przystępny sposób tłumaczy, jak zapobiegać powstawaniu odpadów oraz jak właściwie postępować z wytworzonymi odpadami – zarówno przez osoby zdrowe, jak i objęte kwarantanną czy izolacją. W poradniku znaleźć można również przydatne wskazówki dotyczące ewentualnej zmiany deklaracji oraz tego, gdzie szukać szczegółowych informacji związanych z gospodarką odpadami na terenie aglomeracji poznańskiej. Warto wykorzystać przygotowany pakiet materiałów, aby świadomie nie narażać na zagrożenie swoich bliskich i pracowników odbierających odpady, którzy dbają o czystość i higienę aglomeracji poznańskiej.

Mamy nadzieję, że przystępna i zwarta formuła poradnika rozwieje wątpliwości mieszkańców
w zakresie postępowania z wytwarzanymi w ich domach odpadami. Materiał został przygotowany
w odpowiedzi na wiele pytań, które docierały do nas od mieszkańców naszej aglomeracji 
– mówi Katarzyna Stróżyk – Z-ca Dyrektora Biura ZM GOAP. „Aktualnie naszym priorytetem jest zachowanie ciągłości odbioru odpadów od mieszkańców. Aby to było możliwe, musimy zadbać o bezpieczeństwo pracowników, co w konsekwencji pozwoli nam utrzymać odpowiednią liczebność zespołów pracujących w terenie. Wskazówki zawarte w poradniku pozwolą mieszkańcom odpowiednio postępować
z odpadami, co istotnie pomoże w ograniczeniu ryzyka zarażenia się wirusem COVID-19 przez osoby odbierające i przetwarzające odpady. Jestem przekonana, że mieszkańcy naszej aglomeracji chętnie wykorzystają w praktyce opracowane przez nas informacje”. 

Pełny poradnik „6 zasad postępowania z odpadami w czasie pandemii koronawirusa” jest dostępy na: www.goap.org.pl

Związek Międzygminny GOAP

Skip to content