KOMUNIKAT dla mieszkańców gminy Buk

Szanowni Państwo,

informujmy, że Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Buku nie przyjmuje gruzu.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem PSZOK, który jest prowadzony na terenie siedziby ZGK Sp. z o.o. w Buku w wyznaczone do tego dni i godziny mieszkańcy mogą oddawać:

Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty (niezanieczyszczone odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany) w ilości 100 kg jednorazowo od mieszkańca z nieruchomości.

Skip to content