Komunikat

W związku z możliwością przyłączenia do sieci kanalizacyjnej posesji mieszkańców zamieszkujących ul. Smugi, Ogrodowa, Nowa, Boczna oraz Rolna zapraszamy do składania wniosków o przyłączenie do w/w sieci. Wnioski można składać w siedzibie Spółki osobiście lub drogą elektroniczną

Wiosek poniżej do pobrania:

Skip to content