KOMUNIKAT

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Buk!

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Buku informuje, iż na terenie Miasta i Gminy Buk rozpoczął się odczyt wodomierzy i podliczników metodą radiową.

W związku z powyższym, jeżeli dany odbiorca wody posiada:

  • wodomierz zwykły, to wówczas takiego odczytu fizycznie dokona pracownik ZGK Sp. z o.o.,
  • wodomierz radiowy i podlicznik radiowy – odczyt zostanie wykonany zdalnie przez pracownika ZGK Sp. z o.o.,
  • wodomierz radiowy i podlicznik zwykły, w tym przypadku należy pamiętać że, obowiązek podawania stanu podlicznika co miesiąc w przypadku korzystania z wody bezpowrotnie zużytej spoczywa na właścicielu, wodomierz radiowy zostanie odczytany zdalnie przez pracownika ZGK Sp. z o.o.

Zużycia wody na podliczniku winny być podawane w miesiącu, w którym nastąpił pobór wody bezpowrotnie straconej. W przypadku nie podania zużyć w danym miesiącu, przyjmuje się zużycie 0. Wysokość wskazań podlicznika w danym miesiącu rozliczeniowym nie może przekroczyć zużycia na wodomierzu głównym.

Stan podlicznika można podawać:

– telefonicznie dzwoniąc pod numer 61 83 59 497,

– pocztą elektroniczną na e-mail

– osobiście w biurze ZGK Sp. z o.o.

Informacja o stanie podlicznika winna być podawana najpóźniej w dniu dokonywania odczytów wodomierzy w danej dzielnicy. Data odczytu zamieszczona jest na fakturze w pozycji data sprzedaży i jest w każdym miesiącu zbliżona w zależności od układu kalendarza.

Jeżeli wyrażacie Państwo chęć wymiany podliczników zwykłych na podliczniki radiowe to można zamówić ich wymianę w Spółce pod numerem telefonu 61 83 59 497.

Wszystkie prace instalacyjne, łącznie z zakupem wodomierza, ewentualną naprawą i ponowną jego legalizacją (co 5 lat), wykonuje inwestor/właściciel nieruchomości na własny koszt.

W związku z odczytywaniem wodomierzy metodą radiowa jest również możliwość wysyłania do Państwa faktur drogą elektroniczną. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani otrzymywaniem faktur na e-mail to wystarczy pobrać z naszej strony internetowej www.zgk-buk.pl z działu gospodarki wodnej druku „oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną”, wypełnienie go i dostarczenie go do Spółki drogą elektroniczną, osobiście lub za pośrednictwem poczty.   

                                                                                              Prezes Zarządu Sp. z o. o. w Buku                                                                                                           Tomasz Stawicki                          

Skip to content