Inwentaryzacja na terenie Miasta i Gminy Buk

Szanowni Mieszkańcy Gminy Buk,

w związku z przeprowadzaną ewidencją-spisem dotyczącym:
1. Zbiorników bezodpływowych
2. Przydomowych oczyszczalni ścieków
3. Nieruchomości podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej
4. Źródeł ciepła

Prosimy o zapoznanie się z załączoną ankietą, która będzie wypełniana podczas inwentaryzacji przez Pracowników ZGK.

Do pobrania

Skip to content