Inwentaryzacja na terenie miasta Buk i Gminy Buk

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z przeprowadzaną inwentaryzacją dla Urzędu Miasta i Gminy Buk przez Pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej informujemy, że ponownie wznawiamy od 04 maja 2021 roku przeprowadzenie spisu dotyczącego:

1. Zbiorników bezodpływowych
2. Przydomowych oczyszczalni ścieków
3. Nieruchomości podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej
4. Źródeł ciepła

Prosimy o zapoznanie się z załączoną ankietą, która będzie wypełniana podczas inwentaryzacji przez Pracowników ZGK.

Informujemy, że zostaną zachowane wszelkie środki bezpieczeństwa.

Do pobrania

Skip to content