Apel do Pana Ministra !

W zw. z projektem ustawy o szczególnym wsparciu odbiorców wrażliwych oraz jednostek samorządu terytorialnego , IGWP wnosi o objęcie branży wodociągowo-kanalizacyjnej parasolem ochronnym poprzez zabezpieczenie ceny energii elektrycznej w wysokości 618,24 zł za 1 MWh. Prezes IGWP Krzysztof Dąbrowski wystosował apel do Ministra:

APEL
Skip to content