Wykaz telefonów alarmowych do zgłaszania awarii w weekendy i święta oraz w dni robocze po godzinie 15:00

  1. Zgłaszanie wywozu nieczystości płynnych od poniedziałku do piątku od 7-15 telefon: 61 8359489 
  2. Awarie wodociągowo – kanalizacyjne – 505057316, 502291463 
  3. Awarie związane z wywozem nieczystości płynnych. AKCJA ZIMA ( dyżur) – 504045604

Skip to content