Wykaz telefonów alarmowych do zgłaszania awarii w weekendy i święta oraz w dni robocze po godzinie 15:00

  1. Zgłaszanie wywozu nieczystości płynnych od poniedziałku do piątku od 7-15 telefon: 61 8359489 
  2. Awarie wodociągowo – kanalizacyjne – 502291463 
  3. Awarie związane z wywozem nieczystości płynnych w krytycznych sytuacjach – 504045604
  4. Zimowe utrzymanie dróg – 516 168 907 powinien być wykorzystywany jedynie w sytuacjach nadzwyczajnych i nie należy nadużywać tej możliwości.

Skip to content